Almanca Saatler

  nach: Geçiyor                                   halb: yarım, buçuk
  vor: var, kala                                    kurz: az, biraz
  viertel: çeyrek                                  kurz nach: biraz geçiyor
  viertel nach: çeyrek geçiyor             kurz vor: biraz var
  viertel vor: çeyrek var

Saatleri anlamak ve uygulamak için öncelikle sayıları öğrenmiş olmanız gerekiyor. Sayıları bilmeden saatleri yapmak mümkün değildir.

Es ist Fünf  Uhr. (Saat 5 ) 5:00
Es ist twölf Uhr. (Saat 12) 12:00
Es ist viertel vor drei Uhr. (Saat 3 e çeyrek var ) 2:45
Es ist halb neun Uhr. (Saat 9 buçuk ) 9:30
Es ist viertel nach fünf Uhr. (Saat 5 i çeyrek geçiyor) 5:15

Almanca'da Kurz; saatlerde 1-2 dakika geçiyorken ve varken kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz..

Es ist kurz vor fünf Uhr.   4:58 (Saat 5 e biraz var)
Es ist kurz nach fünf Uhr. 05:02 ( Saat 5 i biraz geçiyor)